Archive for February, 2010

Kysymyksiä pohdittavaksi

Wednesday, February 3rd, 2010

Oppimisen Sillat -hanketta ja hankkeen tutkimusryhmän tekemää kirjaa ”Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä” esiteltiin 29.–30.1.2010 Messukeskuksessa järjestetyillä Educa-messuilla. Hankkeen messuosastolla vierailleet kävijät vastasivat kirjaa käsitteleviin kysymyksiin. 

 

  1. Miten koulu voi huomioida aiempaa paremmin oppilaiden maailmat ja tietovarannot?
  2. Millä tavoin oppimisympäristö voi tukea oppijoiden kehittymistä aktiivisiksi yhteisöissä toimijoiksi?
  3. Miten ymmärrät väitteen ”Oppimisympäristöjen sijaan tulisi puhua oppimisen ympäristöjen verkostosta”?
  4. Miten oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta voisi ohjata edistämään oppimista?
  5. Millainen opetussuunnitelma toimisi parhaiten opettajan työvälineenä?
  6. Millaiset pedagogiset lähestymistavat ja -mallit soveltuvat opintovierailujen suunnitteluun ja toteuttamiseen?

 

Blogikeskustelussa tuodaan esiin messuosastolla vierailleiden vastauksia sekä laajennetaan keskustelua oppimisympäristöistä kiinnostuneiden bloggaajien kanssa. Osallistu siis keskusteluun vastaamalla kysymyksiin kutakin kysymystä varten avattavassa erillisessä keskusteluketjussa ja kommentoimalla blogimerkintöjä.

 

 

Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä -kirja

Wednesday, February 3rd, 2010

Oppimisen Sillat -tutkimushanke julkaisi perjantaina 29.1.2010 kirjan ”Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä”. Kirja esittelee uusimpaan tutkimukseen perustuvia näkökulmia jatkuvuuden luomiseen oppimisen ympäristöjen välille. Teos kuvaa keinoja, joiden avulla opettajat, kirjastotyöntekijät, museopedagogit ja muut oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet voivat tukea oppijoiden osallisuutta ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi. Lisäksi tarkastellaan ammatillisen yhteistyön malleja ja käytäntöjä sekä erityisesti moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia tukea oppimista erilaisten oppimisympäristöjen rajapinnoilla.

 

Kirja esittelee teoreettisen tutkimuksen ohella konkreettisia kehittämishankkeita sekä suosituksia koulutuspolitiikan päättäjille ja käytännön työntekijöille. Teos soveltuu myös oppikirjaksi kasvatustieteen opintoihin, opettajankoulutukseen ja eri alojen (esim. opettajien, museopedagogien, kirjastotyöntekijöiden) ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Lisäksi kirja sopii käsikirjaksi oppimisympäristöjen kehittämiseen.

 

Kirja on syntynyt opetusministeriön rahoittaman Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutki­mushankkeen tuloksena. Kirjan kirjoittajat Kristiina Kumpulainen, Leena Krokfors, Lasse Lipponen, Varpu Tissari, Jaakko Hilppö ja Antti Rajala ovat oppimisen ja opettamisen tutkijoita ja oppimisympäristöjen kehittäjiä.

 

Lisätietoja kirjasta: http://www.cicero.fi/sivut2/news_oppimisen_sillat_kirja.html

Kirjan esite: http://www.cicero.fi/sivut2/documents/OppimisenSillat_kirja.pdf

Tilaukset: Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Käyttäytymistieteet/Minerva: http://www.helsinki.fi/kirjasto/keskusta/palvelut/julkaisumyynti.htm

(hinta: 18€ + 5€ toimitusmaksu)

Kirja on saatavissa ilmaiseksi verkkojulkaisuna: http://helda.helsinki.fi//handle/10138/15628

 

Kirjan tiedot:

Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Kristiina Kumpulainen, Leena Krokfors, Lasse Lipponen, Varpu Tissari, Jaakko Hilppö ja Antti Rajala

Helsinki: CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Helsinki 2010, 100 s.

ISBN 978-952-10-6043-4 (nid.) ISBN 978-952-10-6044-1 (PDF)

Kirja julkaistaan keväällä 2010 myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

Tähän keskusteluketjuun voit esittää kommentteja kirjasta ja sen sisällöistä.