Posts Tagged ‘Kysymykset’

Kysymyksiä pohdittavaksi

Wednesday, February 3rd, 2010

Oppimisen Sillat -hanketta ja hankkeen tutkimusryhmän tekemää kirjaa ”Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä” esiteltiin 29.–30.1.2010 Messukeskuksessa järjestetyillä Educa-messuilla. Hankkeen messuosastolla vierailleet kävijät vastasivat kirjaa käsitteleviin kysymyksiin. 

 

  1. Miten koulu voi huomioida aiempaa paremmin oppilaiden maailmat ja tietovarannot?
  2. Millä tavoin oppimisympäristö voi tukea oppijoiden kehittymistä aktiivisiksi yhteisöissä toimijoiksi?
  3. Miten ymmärrät väitteen ”Oppimisympäristöjen sijaan tulisi puhua oppimisen ympäristöjen verkostosta”?
  4. Miten oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta voisi ohjata edistämään oppimista?
  5. Millainen opetussuunnitelma toimisi parhaiten opettajan työvälineenä?
  6. Millaiset pedagogiset lähestymistavat ja -mallit soveltuvat opintovierailujen suunnitteluun ja toteuttamiseen?

 

Blogikeskustelussa tuodaan esiin messuosastolla vierailleiden vastauksia sekä laajennetaan keskustelua oppimisympäristöistä kiinnostuneiden bloggaajien kanssa. Osallistu siis keskusteluun vastaamalla kysymyksiin kutakin kysymystä varten avattavassa erillisessä keskusteluketjussa ja kommentoimalla blogimerkintöjä.