Archive for the ‘Instruction/Ohjeet’ Category

Instructions/Ohjeet

Monday, November 24th, 2008

The purpose of this Learning Bridges blog is to promote dialogue between teachers, teacher trainers, museo pedagogues, parents, researchers and policy makers about teaching and learning in and across different learning environments. We welcome personal observations, reflections and thoughts about enhancing teaching and learning practices at the intersection of different learning environments. Feel free

– to ask questions

– to tell about your experiences about innovative practices and models

– to evaluate books and articles

– and to share your own instructional material

 

The discussion in the blog is open for everyone. You can participate in the dialogue in English or in Finnish. Our research team and collaborators as well as guest experts will also take part in the discussion.

 

Oppimisen Sillat -blogin tarkoituksena on virittää vuoropuhelua opettajien, opettajankouluttajien, museopedagogien, vanhempien, tutkijoiden sekä päättäjien kesken opetuksesta ja oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä ja niiden välillä. Tervetulleita ovat omakohtaiset kokemukset, havainnot ja ajatukset opetuksen ja oppimisen kehittämisestä erilaisten oppimisympäristöjen rajapinnoilla. Blogissa voit mm.

– esittää kysymyksiä

– kertoa kokemuksiasi innovatiivisista käytännöistä ja malleista

– arvioida aiheeseen liittyviä kirjoja ja artikkeleita

– jakaa omaa oppimateriaaliasi

 

Keskustelu on avoin kaikille ja siihen voi osallistua sekä englannin että suomen kielellä. Keskusteluun osallistuvat myös tutkimusryhmämme jäsenet, yhteistyökumppanimme sekä vierailevat asiantuntijat.