Posts Tagged ‘Oppimisen Sillat’

Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä -kirja

Wednesday, February 3rd, 2010

Oppimisen Sillat -tutkimushanke julkaisi perjantaina 29.1.2010 kirjan ”Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä”. Kirja esittelee uusimpaan tutkimukseen perustuvia näkökulmia jatkuvuuden luomiseen oppimisen ympäristöjen välille. Teos kuvaa keinoja, joiden avulla opettajat, kirjastotyöntekijät, museopedagogit ja muut oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet voivat tukea oppijoiden osallisuutta ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi. Lisäksi tarkastellaan ammatillisen yhteistyön malleja ja käytäntöjä sekä erityisesti moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia tukea oppimista erilaisten oppimisympäristöjen rajapinnoilla.

 

Kirja esittelee teoreettisen tutkimuksen ohella konkreettisia kehittämishankkeita sekä suosituksia koulutuspolitiikan päättäjille ja käytännön työntekijöille. Teos soveltuu myös oppikirjaksi kasvatustieteen opintoihin, opettajankoulutukseen ja eri alojen (esim. opettajien, museopedagogien, kirjastotyöntekijöiden) ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Lisäksi kirja sopii käsikirjaksi oppimisympäristöjen kehittämiseen.

 

Kirja on syntynyt opetusministeriön rahoittaman Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutki­mushankkeen tuloksena. Kirjan kirjoittajat Kristiina Kumpulainen, Leena Krokfors, Lasse Lipponen, Varpu Tissari, Jaakko Hilppö ja Antti Rajala ovat oppimisen ja opettamisen tutkijoita ja oppimisympäristöjen kehittäjiä.

 

Lisätietoja kirjasta: http://www.cicero.fi/sivut2/news_oppimisen_sillat_kirja.html

Kirjan esite: http://www.cicero.fi/sivut2/documents/OppimisenSillat_kirja.pdf

Tilaukset: Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Käyttäytymistieteet/Minerva: http://www.helsinki.fi/kirjasto/keskusta/palvelut/julkaisumyynti.htm

(hinta: 18€ + 5€ toimitusmaksu)

Kirja on saatavissa ilmaiseksi verkkojulkaisuna: http://helda.helsinki.fi//handle/10138/15628

 

Kirjan tiedot:

Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Kristiina Kumpulainen, Leena Krokfors, Lasse Lipponen, Varpu Tissari, Jaakko Hilppö ja Antti Rajala

Helsinki: CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Helsinki 2010, 100 s.

ISBN 978-952-10-6043-4 (nid.) ISBN 978-952-10-6044-1 (PDF)

Kirja julkaistaan keväällä 2010 myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

Tähän keskusteluketjuun voit esittää kommentteja kirjasta ja sen sisällöistä.