Etusivu

Ymmärrämme oppimisen elämänlaajuisena ja elämänmittaisena prosessina, jota tapahtuu kaikkialla ja koko ajan. “Oppimisen kaikkiallisuus” ulottuu käsitteenä yli formaalin kouluopetuksen ja kattaa kaikki ympäristöt ja ajankohdat, joissa oppimista tapahtuu, samoin kun ne teknologiset sovellutukset, jotka edistävät oppimista ja tiedon tuottamista. Oppilaat hankkivat tietoja ja taitoja koulun ulkopuolisissa ympäristöissä ja koulut avautuvat yhteiskuntaan uusien kontekstien ja toimijoiden kautta.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Opetuksen ja oppimistutkimuksen yksikössä toimiva Oppimisen sillat -tutkimusverkosto kokoaa yhteen pedagogisia toimijoita, jotka luovat eheyttä ja hyvinvointia aikuisten ja lasten elämään. Verkoston tavoitteena on edistää tieteellisen tutkimuksen jatkumoa ja avata ovet kansallisen tutkijaverkoston syntymiselle.

Koemme tärkeäksi yhdistää useissa erillisrahoitteisissa hankkeissa toimivat tutkijat yhteen tutkimusverkostoksi. Projektit päättyvät, mutta tutkimus jatkuu.

Ota yhteyttä

  • Professori Leena Krokfors, dosentti Kristiina Kumpulainen ja professori Lasse Lipponen
  • Projektikoordinaattori Kaisa Kopisto (Koulu Kaikkialla -hanke)

etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Tervetuloa mukaan joukkoomme!