in english

Tutkimus

Hankkeessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään pedagogisia lähestymistapoja ja malleja koulujen, museoiden, tiedekeskusten ja kirjastojen yhteistyölle oppimisen ja opetuksen edistämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda siltoja formaalien, non-formaalien ja informaalien kontekstien välille, jotta eri oppimisympäristöjen tietovarannot ja sosiaaliset käytännöt voivat toimia resursseina toisissa konteksteissa. Lisäksi kartoitetaan teknologian ja sosiaalisen median roolia ja mahdollisuuksia tukea osallistujien siirtymiä ja tiedon luomista eri kontekstien välillä. Hankkeessa tutkitaan myös moniammatillista yhteistyötä ja työssä oppimista.

Tutkimusteemat