in english

Yhteistyökumppanit

Tiedekeskus Heureka, Vantaa

Tekniikan museo ja InnoApaja-hanke, Helsinki

Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki

Luontokoulu Arkki, Korkeasaari, Helsinki

Vantaan luontokoulu, Vantaa

Peruskouluja (pääkaupunkiseudulla)

Kaupungin kirjastoja (pääkaupunkiseudulla)

Nokia Oyj

Oulun yliopisto

Opetushallitus

Opetusministeriö

Yhteystiedot


(Updated 16.2.2009 by Varpu Tissari)