in english

Articles in scientific or scholarly compilation publications or in printed conference publications

Kumpulainen, K. 2008. Oppimisen monitieteinen tutkimus oppimisympäristöjen kehittämisen välineenä. Teoksessa: P. Venäläinen (toim.) Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Helsinki: Suomen Tammi ja Suomen museoliitto, 21–28.

Tissari, V. 2008. Museovierailu opettajien ja museon työntekijöiden yhteistyönä. Teoksessa: P. Venäläinen (toim.) Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Helsinki: Suomen Tammi ja Suomen museoliitto, 87–94.

Tissari, V., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Krokfors, L. 2008. Integrating Formal and Non-Formal Learning Environments: Socio-Cultural Framework and Innovations. In R. Smeds (Ed.) International Conference on Innovations in Networks. Proceedings of the APMS 2008 Conference, An event of the IFIP Working Group 5.7. September 14–17, 2008. Espoo: Helsinki University of Technology, 547–552. http://www.simlab.tkk.fi/APMS2008/

Articles, surveys and editorials in scientific or scholarly journals that do not use the referee evaluation system. Articles, surveys and book reviews (at the discretion of the writer) in referee-journal

Kanniainen, M.-R. 2008. The practice of learning from experience. Book review. Lifelong Learning in Europe 13(3), 216.

Abstracts

Hilppö, J., Kumpulainen, K., Lipponen, L., Krokfors, L., Tissari, V., Rajala, A. & Kanniainen, M.-R. (Accepted) Teknologia oppimisen silloittajana. Interaktiivinen Teknologia Koulutuksessa ITK’09 -konferenssi 23.–24.4.2009, Aulanko, Hämeenlinna. http://www.itk.fi

Hilppö, J., Lipponen, L., Krokfors, L., Tissari, V., Kanniainen, M.-R. & Kumpulainen, K. 2008. Oppiminen erilaisten oppimisympäristöjen rajapinnoilla: kirjallisuuskatsaus. Teoksessa: Abstraktit. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Kasvatustieteen päivät 27.–28.11.2008 Turussa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 310–311. (Saatavissa myös verkossa: http://congress.utu.fi/ktpaivat/Abstraktikirja.pdf)

Hilppö, J., Lipponen, L., Krokfors, L., Tissari, V., Kanniainen, M.-R. & Kumpulainen, K. (Accepted) Learning across formal, informal and non-formal learning environments: a literature review. Abstract of a round table presentation at Junior Researchers of EARLI (JURE) Pre-Conference. August 24–25, 2009. Amsterdam, the Netherlands. http://www.jure2009.org/

Hilppö, J., Tissari, V., Lipponen, L., Krokfors, L. & Kumpulainen, K. 2008. Catching the fleeting moments of learning: the audiomaterial of videoresearch. Abstract at the Video Research Seminar: Insights and Challenges in video research, CICERO Learning, University of Helsinki. http://blogs.helsinki.fi/videolab/abstracts/catching-the-fleeting-moments-of-learning/

Kanniainen, M.-R., Tissari, V., Hilppö, J., Kumpulainen, K., Lipponen & L., Krokfors, L. 2008. Oppijoiden toimijuuden tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Teoksessa: Abstraktit. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Kasvatustieteen päivät 27.–28.11.2008 Turussa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 124–125. (Saatavissa myös verkossa: http://congress.utu.fi/ktpaivat/Abstraktikirja.pdf)

Kumpulainen, K., Lipponen, L., Krokfors, L., Kanniainen, M.-R., Hilppo, J. & Tissari, V. (Accepted) Making transitions: Engaging in Dialogic Inquiry across Formal and Informal Settings. 2009 AERA Annual Meeting: “Disciplined Inquiry: Education Research in the Circle of Knowledge”. April 13–17, 2008. San Diego, California, USA.

Lipponen, L., Kumpulainen, K., Krokfors, L. & Tissari, V. 2008. Making transitions: learning and education at the intersection of formal and informal contexts. Abstract of the paper presentation at the International Society for Cultural and Activity Research Conference (ISCAR 2008): Ecologies of Diversities. The developmental and historical interarticulation of human meditational forms. 8–13, 2008, San Diego, USA. http://iscar2008.com/

Rajala, A., Hilppö, J., Tissari, V., Kumpulainen, K., Krokfors, L., Kanniainen, M.-R. & Lipponen, L. 2008. Tutkiva keskustelu ja osallistuminen pienryhmässä. Teoksessa: Abstraktit. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Kasvatustieteen päivät 27.–28.11.2008 Turussa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 142–143. (Saatavissa myös verkossa: http://congress.utu.fi/ktpaivat/Abstraktikirja.pdf)

Tissari, V., Kanniainen, M.-R., Hilppö, J., Lipponen, L., Krokfors, L. & Kumpulainen, K. 2008. Erilaisten oppimisympäristöjen integroinnin haasteita ja toimivia käytäntöjä. Teoksessa: Abstraktit. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Kasvatustieteen päivät 27.–28.11.2008 Turussa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 236–237. (Saatavissa myös verkossa: http://congress.utu.fi/ktpaivat/Abstraktikirja.pdf)

Tissari, V., Krokfors, L., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Tornberg, L. 2008. Creating Meaningful Pedagogies at the Intersection of School and Museum Education: Results from the Collaboration Process. Abstract of the paper presentation accepted to be presented at the International Conference on the Inclusive Museum, 8–11 June 2008, Leiden, the Netherlands. http://z08.cgpublisher.com/proposals/176/index_html

Tissari, V., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Krokfors, L. 2008. Integrating Formal and Non-Formal Learning Environments: Socio-Cultural Framework and Innovations. Abstract. The Advances in Production Management Systems (APMS) Conference, 14–18 September 2008, Espoo, Finland. http://www.simlab.tkk.fi/APMS2008/

Tissari, V., Kumpulainen, K., Krokfors, L., Hilppö, J. & Lipponen, L. 2008. Oppiminen ja opetus formaalien, non-formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla. Abstraktit. Tiedepäivät 4.–5.6.2008. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
http://www.helsinki.fi/behav/tiedepaiva/2008/Abstraktit_Tiedepaivat_2008.pdf

Project reports

Kumpulainen, K. & Tissari, V. 2009. Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutkimushankkeen toinen väliraportti. Päivätty 4.2.2009. Helsingin yliopisto, CICERO Learning, Oppimisen Sillat -hanke.

Kumpulainen, K. & Tissari, V. 2008. Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutkimushankkeen väliraportti. Päivätty 19.8.2008. Helsingin yliopisto, CICERO Learning, Oppimisen Sillat -hanke.

News on the news letters

What’s on in Museum Education in Finland. Ceca Europe News 3. October 2008. Committee for Education and Cultural Action. http://ceca.icom.museum/

Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V., Hilppö, J. & Kanniainen, M.-R., CICERO Learning: A Network for Cross-Disciplinary Research on Learning. The Newsletter of Earli Special Interest Group: SIG 21 Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings. July 2008. European Association for Research on Learning and Instruction. http://www.earli.org/

Invited keynote lectures

Kumpulainen, K. 26.6.2008. Learning in and across spaces: Cases from multidisciplinary research projects. London Festival of Architecture 20 June – 20 July 2008, London, Great Britain. http://www.cicero.fi/news_130608_KK%20LDN.html (Presented by Kristiina Kumpulainen.)

Presentations at the international conferences

Hilppö, J., Tissari, V., Lipponen, L., Krokfors, L. &  Kumpulainen, K. 22.5.2008. Catching the fleeting moments of learning: the audiomaterial of videoresearch. Presentation at the Video Research Seminar: Insights and Challenges in video research, CICERO Learning, University of Helsinki. http://blogs.helsinki.fi/videolab/abstracts/catching-the-fleeting-moments-of-learning/ (Presented by Jaakko Hilppö.)

Latva-Karjanmaa, R. 13.5.2008. Making transitions: learning and education at the intersection of formal and informal contexts. Presentation at the Teachers in Education for Change -seminar 13.5.3008, University of Helsinki, Helsinki, Finland. (Presented by Raija Latva-Karjanmaa.).

Lipponen, L., Kumpulainen, K., Krokfors, L. & Tissari, V. 10.9.2008. Making transitions: learning and education at the intersection of formal and informal contexts. Abstract of the paper presentation at the International Society for Cultural and Activity Research Conference (ISCAR 2008): Ecologies of Diversities. The developmental and historical interarticulation of human meditational forms. 8–13, 2008, San Diego, USA. http://iscar2008.com/ (Presented by Kristiina Kumpulainen.)

Tissari, V., Krokfors, L., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Tornberg, L. 8.6.2008. Creating Meaningful Pedagogies at the Intersection of School and Museum Education: Results from the Collaboration Process. Presentation at the International Conference on the Inclusive Museum, 8–11 June 2008, The National Museum of Ethnology, Leiden, the Netherlands. http://z08.cgpublisher.com/proposals/176/index_html (Presented by Varpu Tissari.)

Tissari, V., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Krokfors, L. 15.9.2008. Integrating formal and non-formal learning environments: Socio-cultural framework and innovations. Paper accepted to be presented at the Advances in Production Management Systems (APMS) Conference, 14–18 September 2008, Espoo, Finland. (Presented by Varpu Tissari.)

Tornberg, L. 3.10.2008. Pedagogical Perspective to School Tourism in Museums. 2008 CECA Annual Conference Cultural Tourism: Trends and Strategies. September 29–October 3, 2008, Montréal, Quebec, Canada. (Presented by Leena Tornberg.)

Presentations at the national conferences

Hilppö, J., Lipponen, L., Krokfors, L., Tissari, V., Kanniainen, M.-R. & Kumpulainen, K. 27.11.2008. Oppiminen erilaisten oppimisympäristöjen rajapinnoilla: kirjallisuuskatsaus. Esitelmän pitäminen Kasvatustieteen päivillä 27.–28.11.2008, Turun yliopisto, Turku. http://congress.utu.fi/ktpaivat/index.php (Presented by Jaakko Hilppö)

Juurola, L. & Tornberg, L. 11.11.2008. InnoApaja-hanke. Esitelmä Siltamat-foorumissa, jonka aiheena oli: Missä oppiminen tapahtuu? Monipuolistuvat oppimisympäristöt video-observointitutkimuksen kohteena. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki. (Presented by Leenu Juurola and Leena Tornberg.)

Kanniainen, M.-R., Tissari, V., Hilppö, J., Kumpulainen, K., Lipponen & L., Krokfors, L. 28.11.2008. Oppijoiden toimijuuden tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Esitelmän pitäminen Kasvatustieteen päivillä 27.–28.11.2008, Turun yliopisto, Turku. http://congress.utu.fi/ktpaivat/index.php (Presented by Minna-Rosa Kanniainen.)

Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V., Hilppö, J. & Kanniainen, M.-R. 11.11.2008. Oppimisen Sillat: Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla. Esitelmä Siltamat-foorumissa, jonka aiheena oli: Missä oppiminen tapahtuu? Monipuolistuvat oppimisympäristöt video-observointitutkimuksen kohteena. Puheenjohtajana Leena Krokfors. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki. (Presented by Lasse Lipponen, Jaakko Hilppö, and Minna-Rosa Kanniainen.)

Kumpulainen, K., Lipponen, L., Krokfors, L., Kanniainen, M.-R., Hilppo, J. & Tissari, V. (Accepted) Making transitions: Engaging in Dialogic Inquiry across Formal and Informal Settings. 2009 AERA Annual Meeting: “Disciplined Inquiry: Education Research in the Circle of Knowledge”. April 13–17, 2008. San Diego, California, USA.

Rajala, A. 11.11.2008. Luokkamme oppimisen sillalla. Esitelmä Siltamat-foorumissa, jonka aiheena oli: Missä oppiminen tapahtuu? Monipuolistuvat oppimisympäristöt video-observointitutkimuksen kohteena. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki. (Presented by Antti Rajala.)

Rajala, A., Hilppö, J., Tissari, V., Kumpulainen, K., Krokfors, L., Kanniainen, M.-R. & Lipponen, L. 27.11.2008. Tutkiva keskustelu ja osallistuminen pienryhmässä. Esitelmän pitäminen Kasvatustieteen päivillä 27.–28.11.2008, Turun yliopisto, Turku. http://congress.utu.fi/ktpaivat/index.php (Presented by Antti Rajala)

Tissari, V., Kanniainen, M.-R., Hilppö, J., Lipponen, L., Krokfors, L. & Kumpulainen, K. 28.11.2008. Erilaisten oppimisympäristöjen integroinnin haasteita ja toimivia käytäntöjä. Esitelmän pitäminen Kasvatustieteen päivillä 27.–28.11.2008, Turun yliopisto, Turku. http://congress.utu.fi/ktpaivat/index.php (Presented by Varpu Tissari)

Tissari, V., Kumpulainen, K., Krokfors, L., Hilppö, J. & Lipponen, L. 4.6.2008. Oppiminen ja opetus formaalien, non-formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla. Esitelmän pitäminen käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedepäivillä 4.–5.6.2008, Helsingin yliopisto, Helsinki. http://www.helsinki.fi/behav/tiedepaiva/2008/Abstraktit_Tiedepaivat_2008.pdf
(Presented by Varpu Tissari.)

(Updated 16.2.2009 by Varpu Tissari)