in english

Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla

 

Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutkimushanke on päättynyt, mutta me jatkamme tutkimus- ja kehittämistyötä luodaksemme eheyttä ja merkityksellisyyttä niin lasten kuin aikuistenkin oppimiseen eri ympäristöissä. Oppimisen Sillat -tutkimusverkoston sivuille pääset tästä.

Oppimisen Sillat - kohti osallistavia oppimisympäristöjä -kirja esittelee uusimpaan tutkimukseen perustuvia näkökulmia jatkuvuuden luomiseen oppimisen ympäristöjen välille. Teoreettisen tutkimuksen ohella kirjassa esitellään konkreettisia kehittämishankkeita sekä esitetään suosituksia käytännön työntekijöille ja koulutuspolitiikan päättäjille. Kirja on julkaistu nyt myös englanniksi ja ruotsiksi.

Teos soveltuu käsikirjaksi oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi kirja sopii oppikirjaksi kasvatustieteen opintoihin, opettajankoulutukseen ja eri alojen (opettajat, kirjastotyöntekijät, museopedagogit jne.) ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Verkkojulkaisut:

>> Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
>> Broar till Lärande - Mot engagerande inlärningsmiljöer
>> Learning Bridges - Toward Participatory Learning Environments

Kirjojen tilaus:

Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto Käyttäytymistieteet/Minerva
(hinta: 18€ + 5€ toimitusmaksu)