Oppimisen kaikkiallisuus

Jimi: Hei! kattokaa vähän lähtee siitepölyy (ravistelee puuta)

Mikko: Mäntyjen

Roope: Siitepölyy

Mikko: Mmm ihmispölytystä

Roope: Hei siin kirjas on tehty väärin ihmisetkin voi pölyttää

Jimi: Niin niin olikin!

 

Mikko: Ihmisetkin voi pölyttää

 

 

Perinteisen, formaalin koulutyön ja kouluun sijoittuvan fyysisen oppimisympäristön lisäksi oppijat toimivat ja oppivat lukuisissa muissa non-formaaleissa, informaaleissa ja virtuaalisissa ympäristöissä. Informaalia oppimista tapahtuu jatkuvasti koulussa ja koulun ulkopuolella, kotona, harrastusten parissa, kerhoissa ja kaveripiireissä. Koulun ulkopuoliset non-formaaliset oppimisympäristöt, kuten tiedekeskukset ja museoiden näyttelyt, tarjoavat lisäksi yhä monipuolisempia mahdollisuuksia opiskeluun ja oppimiseen - tietojen, taitojen ja asenteiden kehittämiseen.

 

Yhä useammalla taholla on todettu, että perinteinen koulu ja sitä ohjaava opetussuunnitelma eivät kohtaa oppijan maailmaa ja sen moninaisuutta. Koulu ei  huomioi riittävästi oppilaiden mukanaan tuomaa kulttuuriperimää. Tätä kulttuurista pääomaa, joka sisältää tietoa, taitoa, arvoja ja asenteita, koulu harvoin valjastaa oppimisen perustaksi.

 

Tulevaisuuden koulupedagogiikan keskeinen haaste on laajenevien oppimisprosessien sekä oppimisympäristöjen ja niiden välineiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen yleissivistävässä opiskelussa ja opetuksessa. Kouluopetuksen tulisi rakentaa siltoja erilaisten oppimisympäristöjen ja niiden kulttuurisen pääoman välillä. Opettajien työtä ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä on tuettava, jotta opettajat voivat hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja niiden kulttuuriperintöä (tietoa, taitoja, asenteita ja arvoja) opetuksessaan. Myös perinteistä opetussuunnitelmaa on kehitettävä, jotta se huomioisi uudet oppimisympäristöt ja oppimiseen liittyvät prosessit aikaisempaa monipuolisemmin.

 

Muun muassa näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan Oppimisen Sillat -tutkimushankkeessamme. Mikäli olet kiinnostunut samoista kysymyksistä, joko käytännön kehittämistyön tai tutkimuksen piirissä, niin liity keskusteluun!

 

 

Kristiina Kumpulainen ja muut Oppimisen Sillat -hankkeen tutkimusryhmän jäsenet

Tags:

3 Responses to “Oppimisen kaikkiallisuus”

 1. jaakko Says:

  Hei,

  Hienoa, että ensimmäinen merkintä saatiin aikaiseksi! Nyt sitten vaan kirjoittelemaan lisää ja asiantuntijat mukaan myös.

  Terkuin
  Jake :o)

 2. SantaBlue Says:

  I usually don’t post in Blogs but your blog forced me to, amazing work.. beautiful …

  rH3uYcBX

 3. tool Says:

  Kiitos mielenkiintoista tietoa

Leave a Reply