in english

Oppimisen Sillat – kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä -kirja esittelee uusimpaan tutkimukseen perustuvia näkökulmia jatkuvuuden luomiseen oppimisen ympäristöjen välille. Teoreettisen tutkimuksen ohella kirjassa esitellään konkreettisia kehittämishankkeita sekä esitetään suosituksia käytännön työntekijöille ja koulutuspolitiikan päättäjille. Kirja on julkaistu myös englanniksi ja ruotsiksi.

KENELLE?
Teos soveltuu käsikirjaksi oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi kirja sopii myös oppikirjaksi kasvatustieteen opintoihin, opettajankoulutukseen ja eri alojen (opettajat, kirjastotyöntekijät, museopedagogit jne.) ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

TILAUS
Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto Käyttäytymistieteet/Minerva
(hinta: 18€ + 5€ toimitusmaksu)

VERKKOJULKAISUT
>> Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
>> Broar till Lärande - Mot engagerande inlärningsmiljöer
>> Learning Bridges - Toward Participatory Learning EnvironmentsMuista myös InnoSchool-kirja.

Lisätietoja innoschool.ttk.fi